Spring til indhold

Socialt liv

ÅRETS GANG

På plejecentret følger og fejrer vi årets gang med for eksempel påske-, pinsefrokost, høstfest og julefrokost.

SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE

Vi har bl.a. grundet Covid-19 i øjeblikket ikke et aktivt bruger-pårørende råd men forventer at genetablere det i løbet af 2022, når situationen igen gør det muligt.

På Plejecenter Solhøj er der et bruger-pårørende råd. Bruger-pårørende rådet er et forum for dialog mellem Vordingborg Kommune, brugerne samt de pårørende om tilrettelæggelsen af hverdagen for beboerne i plejeboligerne.