Spring til indhold

Daghjemmet Egely

HVEM ER VI?

Daghjemmet Egely er et tilbud til hjemmeboende yngre og ældre demente borgere.

HVAD TILBYDER VI?

Daghjemmet er indrettet som et ganske almindeligt hjem, og vi tilrettelægger dagligdagen, så den ligner borgernes hverdag så meget som muligt. Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og ønsker, for herved bevares borgernes færdigheder længst muligt. Daglige gøremål og aktiviteter planlægges ud fra det: f.eks. madlavning, havearbejde og kreative ting efter borgernes ønske.

Vi vægter det sociale samvær meget højt. Der er plads til 8 borgere dagligt, og der er få og faste medarbejdere, som er specieluddannede inden for demensområdet. 

KØRSEL

Kan du ikke selv komme til og fra Egely, er det muligt at blive transporteret med Vordingborg kommunes kørselsordning. Dette er et tilbud, du skal visiteres til.

Der er en fast egenbetaling, hvilket gælder uanset hvor hyppigt du vælger at benytte tilbuddet.

Afbud, der berører kørslen, skal meddeles til Egely minimum én time før ankomst til centeret.